Month: February 2020

Jedna interesantna ideja i interesantan projekat. Povezivanje proizvođača materijala (uglavnom iz Kine) sa velikim kupcima materijala iz celog sveta. Postoji i kineska verzija animacije. Animacija realizovana u saradnji sa SMART Agency.